Теми и интервјуа

Во оче­ку­ва­ње на ре­ше­ни­ја за упра­ву­ва­ње на от­па­дот, Те­то­во се да­ви во ѓу­бре

Функ­ци­о­ни­ра­ње на ре­ги­о­нал­на­та де­по­ни­ја „Ру­си­но“ ка­де што сме­тот би се тре­ти­рал спо­ред си­те европ­ски стан­дар­ди, со ми­ни­мал­но вли­ја­ние врз жи­вот­на...

Библиотеката „Кочо Рацин“ од Тетово го очекува својот дом по децении минати во чести преселби-Во 1976 година „Библиобус“ носел книги до читателите

Годинава кога библиотеката „Кочо Рацин“ од Тетово бележи 75 години од основањето во 1945-тата го очекува и вселувањето во новиот...

Page 1 of 5 1 2 5
Tetovo, Macedonia
петок, април 3, 2020
Mostly Cloudy
1 ° c
67%
1.24mh
-%
7 c 1 c
саб
10 c -1 c
нед
10 c -2 c
пон
11 c -2 c
вто
Don`t copy text!