Ознака: возило за чистење патишта

Забрането е преземање на било каква содржина, без претходна дозвола на Тетово Инфо.