Ознака: ден за лица со посебни потреби

Забрането е преземање на било каква содржина, без претходна дозвола на Тетово Инфо.