Ознака: женски форум

Истражување-Колку граѓаните чувствуваат бенефит од средствата кои се потрошени за активните мерките и услуги за вработување на Агенцијата за вработување

„Колку граѓаните чувствуваат бенефит од средствата кои се потрошени за активните мерките и услуги за вработување на Агенцијата за вработување“ ...

Забрането е преземање на било каква содржина, без претходна дозвола на Тетово Инфо.