Ознака: под дејство на алкохол

Забрането е преземање на било каква содржина, без претходна дозвола на Тетово Инфо.