Маркетинг

Рекламен простор на Тетово инфо:

Банер 1 и Банер 2 = 6.000 денари месечно
Само Банер 1 =2.500 денари месечно
Само Банер 2 = 4.000 денари месечно 


 

Комерцијални текстови и промотивни објави:

1.200 денари за две објави
-бесплатна промотивна објава секој месец доколку има рекламирање 3 месеци
-содржината треба да биде подготвена од клиентот 

Контакт
Александар Самарџиев
070-788-645
info@tetovoinfo.mk

Забрането е преземање на било каква содржина, без претходна дозвола на Тетово Инфо.