Маркетинг

Рекламен простор на Тетово инфо

Банер/постер 1 и Банер 2 над текстови

Позиција 1 (вертикално највисоко) 10.000 денари месечно
Позиција 2 (верикално     најниско)    4.000 денари месечно

Само банер 2
Позиција нулта (сите реклами ротираат)  2.500 денари месечно

 

 

Комерцијални текстови и промотивни објави

-по договор
-минимум  1.200 денари за две објави
-бесплатна промотивна објава секој месец доколку има рекламирање 3 месеци

Контакт
Александар Самарџиев
070-788-645
info@tetovoinfo.mk

Забрането е преземање на било каква содржина, без претходна дозвола на Тетово Инфо.