Теми и интервјуа

Интервју: Која е Дафина Стојаноска? – Од душа за важните работи во нејзиниот приватен живот

Позната е во политичката јавност како досегашна пратеничка, а во тековната кампањата за предвремените парламентарни избори се‘ повеќе тетовчани ја...

Прочитај повеќе

Анализа за транспарентноста и соработката со граѓанскиот сектор на регулаторни тела и институции по однос на правата на потрошувачите

Преку мониторингот врз седум регулаторни тела и институции што Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје го...

Прочитај повеќе

Каква е ефикасноста на постапките поведени по претставки на потрошувачи

Сите регулаторни тела и институции кои беа опфатени во мониторингот за нивното постапување по поднесоци од страна на потрошувачи во Северна Македонија се соочуваат...

Прочитај повеќе

Потрошувачите и можностите за дигиталната комуникација со регулаторни тела и институции

Мониторингот за постапување на надлежни регулаторни тела и институции по поднесоци од страна на потрошувачи во Северна Македонија спроведен од...

Прочитај повеќе

Истражување-Како комуницираат регулаторните тела и институциите со граѓаните како потрошувачи

Институтот за стратешки истражувања и едукација – ИСИЕ од Скопје спроведе мониторинг за постапување на надлежни регулаторни тела и институции...

Прочитај повеќе

Студија на ИСИЕ со препораки за поттикнување транспарентност и отчетност на институциите на локално ниво

Објавената „Основна студија за имплементацијата на Законот за заштита на укажувачите, Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер...

Прочитај повеќе

Ги молат пензионерите да се придржуваат до препораките-Старите лица со најмногу предизвици поради состојбата со коронавирусот

Голем дел од пензионерите се соочуваат со повеќе предизивици поради коронавирусот-како да го сочуваат здравјето, да обезбедат медицинска нега за...

Прочитај повеќе

Во оче­ку­ва­ње на ре­ше­ни­ја за упра­ву­ва­ње на от­па­дот, Те­то­во се да­ви во ѓу­бре

Функ­ци­о­ни­ра­ње на ре­ги­о­нал­на­та де­по­ни­ја „Ру­си­но“ ка­де што сме­тот би се тре­ти­рал спо­ред си­те европ­ски стан­дар­ди, со ми­ни­мал­но вли­ја­ние врз жи­вот­на...

Прочитај повеќе

Студенска пракса во странство преку ИАЕСТЕ, искуствата на Јована и Стефан од Тетово, студенти на ФИНКИ

Преку ИАЕСТЕ - Меѓународна асоцијација за размена на студенти од техничките факултети меѓу многумина студенти и млади лица од Тетово...

Прочитај повеќе

Библиотеката „Кочо Рацин“ од Тетово го очекува својот дом по децении минати во чести преселби-Во 1976 година „Библиобус“ носел книги до читателите

Годинава кога библиотеката „Кочо Рацин“ од Тетово бележи 75 години од основањето во 1945-тата го очекува и вселувањето во новиот...

Прочитај повеќе
Tetovo, Macedonia
недела, јули 12, 2020
Showers
20 ° c
71%
2.49mh
-%
21 c 12 c
нед
22 c 9 c
пон
25 c 10 c
вто
24 c 8 c
сре
Don`t copy text!